Allt du behöver veta om Machine Learning

Med exempel från verkligheten

Visste du att 90% av all data som finns idag skapats bara de två senaste åren? Och att år 2020 kommer varje människa generera ungefär 1,7MB ny information per sekund? Eller att datakraften ökat med en triljon de senaste 60 åren? Det är uppenbart att Big Data-marknaden växer och maskininlärning är ett av de mest populära redskapen att hantera den ständigt ökade datamängden.

Maskininlärning är ett delfält inom AI - ett område som genom statistiska metoder ger datorsystem möjligheten att lära sig av data utan explicita instruktioner.

Denna guide ämnar att förklara teknikerna bakom maskininlärning och ge dig exempel på hur du kan använda dem i din verksamhet.

Användningsområden för maskininlärning

Det finns många praktiska applikationsområden för maskininlärning. De kan delas upp i följande kategorier:

  • Beslutsstöd
  • Prediktiv analys
  • Felkorrigering
  • Nya insikter
  • Operativ effektivitet

Ladda ner en kopia av guiden för att få en bra bild över hur du kan använda maskininlärning till din organisations digitala transformation.

Om Findwise

Vi är 100+ experter som designar och bygger lösningar för sök- och datadrivet beslutstöd. Med den senaste tekniken kan Findwise skapa magi i din organisation, oberoende plattform eller datamängd. Oavsett typ av organisation - global, nischad eller lokal – privat eller offentlig - finns det garanterat någon av våra 450 kunder med liknande utmaningar.