x

Search the Findwise web

Agera enligt GDPR med Innehållsutvärdering

Förstå den nya förordningen och ta de första stegen mot att efterleva den

Vad är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)?

Allmänna dataskyddsförordningen är ett nytt rättsligt ramverk som godkänts av Europeiska unionen (EU) för att stärka och förena dataskydd av personuppgifter. GDPR kommer att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet (i Sverige Personuppgiftslagen, PUL) och gäller från och med den 25 maj 2018. Förordningen har global räckvidd och gäller för alla företag över hela världen som behandlar personuppgifter för EU-medborgare.

Första steg mot GDPR-överensstämmelse

1. Skapa medvetenhet och samla resurser
Det första steget är att se till att din organisation är medveten om den nya lagstiftningen och vad det betyder för dig. Hur påverkas ditt företag av GDPR? Du behöver samla resurser och se till att du involverar beslutsfattare och intressenter. Sist men inte minst, börja idag!

2. Innehållsutvärdering
Datainspektionen rekommenderar Innehållsutvärdering som det andra steget mot att efterleva GDPR. Innehållsutvärdering innebär att utforska och klassificera din identifierbara data. Var är den lagrad, hur samlas den in och vad får du göra med den?

Findwise kan hjälpa dig i den här processen. Kontakta oss för mer information eller registrera dig för kommande evenemang.

Vill du ha detaljerad information om GDPR?

Läs mer om förordningen, vem som påverkas och hur i den här bloggposten eller hos Datainspektionen.

Content Inventory
Faser i Innehållsutvärdering