GDPR Verktyg

Ta del av hur vårt GDPR verktyg kan förenkla er datahantering.

Findwise GDPR verktyg

Spåra och utvärdera ostrukturerad data
Findwise har över 10 års erfarenhet av informationshantering, arbete av ostrukturerad information, textanalys och informationshantering. Det gör oss till en utmärkt partner för er i uppdraget att anpassa er efter GDPR. Findwise har utvecklat ett pragmatiskt och praktiskt GDPR verktyg med en lång rad funktioner att applicera på ditt företag.

Verktyget kan spåra och upptäcka personuppgifter i ostrukturerad data så som:

 • Fileshare
 • Outlook
 • Intranät

Du kan på ett enkelt sätt hitta den riskfyllda persondatan och du har möjlighet att nyttja filter som ålder och internanställda och på så sätt rensa bort gamla irrelevanta personuppgifter.

Säkra era processer.
Findwise upprätthåller kontinuerligt kommunikation så att ni på ett sunt sätt hanterar informationen. Det kommer finnas möjlighet att addera varningssystem som noterar automatiskt varje gång personligt identifierbar information lagras när den inte ska det vilket ger dig kontroll och säkerhet i din hantering av data.

Vill du se hur verktyget fungerar i ett riktigt företagscase har våra experter visat funktionerna och fördelarna i en video som du hittar via formuläret.

Tekniska byggstenar

Exempel på data som kan spåras:

 • Personregister: Regular Expression
 • Emails: Regular Expression
 • Namn: Naturlig språkbehandling och maskinlärning.

Viktiga komponenter för att utveckla verktyget:

 • Findwise I3 - Filecrawler
 • Naturlig språkbehandling, tränad på Wikipedia-data
 • Elastack - Elasticsearch & Kibana

Vad är GDPR och vilka åtgärder bör du vidta?

Hur kommer datareformen påverka din verksamhet? Kan man vända förändringen till något bra? Finns det några bra GDPR verktyg?

EU:s nya dataskyddsförordning träder nu i kraft och har som syfte att på ett striktare sätt skydda privatpersoners integritet. För Sverige innebär det att personuppgiftslagen (PUL) kompletteras med hårdare riktlinjer och straff. Reglementet är såpass strikt att företag måste anpassa sig, annars riskeras böter på 20 miljoner euro eller 4% av den globala omsättningen under aktuellt år (beroende på vilken summa som visar sig vara störst).

GDPR och integritetsskydd handlar till stor del av uppgiftsminimering. Detta kommer bli ett fundamentalt tillvägagångssätt för företag att anpassa sig efter dataskyddsreformen och innebär att man samlar in minsta möjliga mängd information för syftet och målet med datan. Det är databehandlingens omfattning, vilka typer av uppgifter den innefattar och hur riskfylld den är för en individ som styr vad som ses som rimliga åtgärder för en organisation. Det som ses som riskfylld data är i synnerhet personuppgifter, så som namn, email, personnummer, foton, platsinformation och IP-adresser med mera.

Lokalisering av personligt identifierbar information i ostrukturerad data kräver kunskap och kan ta mycket lång tid för företag med stora datamängder. Detta är en av anledningarna att Findwise utvecklar GDPR verktyg som förenklar processen enormt genom att scanna igenom data och plocka fram delarna som inte får lagras enligt GDPR.

Punkter att uppfylla:

För att få en överblick och förenkla processen behöver du reda ut:

 • Vilka delar av din verksamhet som samlar in personinformation och vem som har tillgång till datan.
 • Vilka ändamål ni använder personuppgifterna för.
 • Hur din data kan hota integriteten hos användare och vad uppgifterna har för säkerhetskrav.
 • Lagringstiden på datan innan den raderas.

Åtgärder som krävs:

 • Ta ut detaljer för individer.
 • Ta bort personuppgifter.
 • Ta bort onödig information
 • Använd anonymiserad information så mycket som möjligt.
 • Uppdatera alla era processer så att de följer lagen.

Detta innebär att du måste hitta rätt data och en teknisk lösning för hur din organisation kan hantera den på ett sunt sätt, detta är Findwise perfekt lämpade för. Våra experter har förklarat verktygets funktioner och fördelar ytterligare för att tydliggöra hur din organisation kan tjäna på det, ladda ner filmen genom formuläret till höger.

Om Findwise

Vi är 100+ experter som designar och bygger lösningar för sök- och datadrivet beslutstöd. Med den senaste tekniken kan Findwise skapa magi i din organisation, oberoende plattform eller datamängd. Oavsett typ av organisation - global, nischad eller lokal – privat eller offentlig - finns det garanterat någon av våra 450 kunder med liknande utmaningar.