x

Search the Findwise web

Enterprise Search and Findability Survey 2016

Sökstrategi med Findwise

Få kunskap om hur sökdrivna lösningar kan användas för att stötta din verksamhet
22 February 08:00 to 10:00

Sökstrategi med Findwise

Gothenburg

Är det en avgörande framgångsfaktor för din organisation att rätt information finns lättillgänglig för anställda och andra intressenter? Upplever du att tidigare investeringar i sök inte riktigt har gett önskad effekt?

Enligt undersökningen Enterprise Search & Findability Survey är avsaknaden av en sökstrategi det underliggande problemet bakom att många sökinvesteringar inte ger önskat resultat. I takt med att mängden information ökar i en rasande fart blir information en tillgång av stor betydelse. Att skaffa sig kontroll över sina digitala tillgångar och att göra dem tillgängliga för anställda och andra intressenter är erkänt en av de viktigaste faktorerna för att skaffa sig konkurrensfördelar.

För att lyckas krävs förståelse för vilka olika utmaningar att hitta information som finns i din organisation och kunskap om hur sökdrivna lösningar kan användas för att stötta olika delar av verksamheten.

En strategi för sök och findability kommer hjälpa dig att göra rätt investeringar i framtiden. Det här seminariet är för dig som vill lära dig hur du kan komma igång med arbetet.
Föreläsare och inspiratör är Anders Häggdahl, mångfacetterad verksamhetskonsult och specialist inom sök och Findability. Anders är en av de personer som har varit inblandad i flest utvecklingsprojekt inom området sök och Findability i Sverige.

Vi ser fram emot att träffa dig!
/Findwise Göteborg