x

Search the Findwise web

Smart informationshantering

Hur skapar vi hållbara och effektiva lösningar för informationshantering, med hjälp av semantik- och sökbaserade lösningar?
8 May 15:00 to 17:00
Smart informations­hantering
Gothenburg

SmartLogic, en ledande aktör inom ontologi- och taxonomihantering är på besök och beskriver hur deras lösningar realiserar en semantisk plattform där information och data som existerar i verksamhetens olika informationssystem, kan vävas ihop till en smartare innehållshantering.

På seminariet kommer aktuellt case från Health Education England (HEE), inom National Health Service (NHS) demonstreras. Öppna metadatastandarder, kontrollerade medicinska vokabulär (SnoMedCT mfl) bygger en semantisk informationsmodell som sedan används för automatisk klassificering av data-/informationsinnehåll i samklang med Findwise i3 smarta sökplattform.

Under seminariet dyker vi djupare in på områden så som:

  • Taxonomi- och ontologihantering
  • Masterdatahantering
  • Länkade data och Öppna data
  • Informationshantering
  • GraphDB och semantisk webb

Live streaming: GoToMeeting Mon, May 8, 2017 3:00 PM - 5:00 PM CEST
Please join the meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/486860237
You can also dial in using your phone.
Sweden: +46 853 527 836
Access Code: 486-860-237
More phone numbers: United Kingdom: +44 20 3713 5020
First GoToMeeting? Try a test session: http://help.citrix.com/getready

Efteråt ges möjlighet till mingel med likasinnade, kylda drycker och enklare mat.
Seminariet kommer hållas på engelska.

Varmt Välkomna!
Hälsar Findwise Göteborg med gäster från SmartLogic