x

Search the Findwise web

Dataskyddsreformen GDPR

Nya EU-regler från 2018 – vad gäller och hur förbereda sig?
11 October 08:00 to 10:00

Dataskydds­reformen GDPR

Stockholm

25:e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med den på svenska kallade allmänna dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

Med anledning av detta bjuder vi, tillsammans med Front Advokater, in till kunskapsfrukost där vi blandar juridiska och tekniska frågor kring ämnet. Du får veta mer om reformens bakgrund och innehåll, hur den skiljer sig från PUL samt hur du kan förbereda dig inför det nya lagkravet.